Gegevensbescherming GDPR en IEC 17020

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op informatie die kan worden herleid naar uw identiteit. Dat omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoe beschermt Hertlease uw persoonlijke gegevens?

Tijdens de offerteprocedure worden uw persoonlijke gegevens en binnen uw klantaccount versleuteld verzonden via het internet met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer, sleuteluitwisseling: RSA 1024 bit; versleuteling van gebruikersgegevens: Triple DES 1024 bit). U kunt een veilige verbinding herkennen aan de manier waarop het adres in de browser wordt weergegeven, het begint met “https://…” in plaats van “http://…” en er verschijnt een slotje rechtsonder in het venster. Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, onherstelbare beschadiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk nadat u uw persoonlijke wachtwoord hebt ingevoerd. U dient uw toegangscodes altijd geheim te houden en het browservenster of mobiele applicaties af te sluiten na beëindiging van uw communicatie met ons, met name wanneer u de computer of het mobiele eindgebruikersapparaat met anderen deelt.

Wanneer gebruikt of verwerkt Hertlease persoonlijke gegevens?

Wij realiseren ons dat het voor u erg belangrijk is om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld. Omdat gegevensbescherming hoge prioriteit heeft bij Hertlease, houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens strikt aan de wettelijke voorschriften van de norm IEC17020 en de richtlijnen van GDPR. In principe kunt u onze internetsite en onze mobiele applicaties gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens achterlaat.

Uw persoonlijke gegevens evenals details die u ons verstrekt, worden door Hertlease ten behoeve van de verwerking van bestellingen, de levering van diensten en de verwerking van betalingen. Behoudens de dienstverleners die voor ons werken, delen wij geen gegevens met derden. Wij hebben uw gegevens ook nodig om u te informeren over uw bestellingen en de diensten, services en aanbiedingen van  Hertlease.

Wat betreft IEC 17020 paragraaf vertrouwelijkheid hebben wij reeds alle nodige schikkingen genomen betreffende de gegevensbescherming en vindt u hieromtrent alle info terug in onze algemene voorwaarden hoofdstuk 1. Gegevens zullen nooit publiek worden gemaakt tenzij met uitdrukkelijke toestemming. Indien wij door de wet verplicht worden of door contractuele verplichtingen gemachtigd worden om vertrouwelijke gegevens vrij te geven zullen wij de klant hierover inlichten tenzij dit door de wet is verboden.

Hertlease en cookies

Onze websites en mobiele sites maken gebruik van cookies om uw online-ervaring te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website en akkoord te gaan met de desbetreffende richtlijnen, verklaart u dat u ons toestaat cookies te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.

Wat is een cookie, en hoe wordt op de Hertlease -website gebruik gemaakt van cookies?

Een cookie is een bestand dat gegevens bevat (een reeks letters en cijfers); dit bestand wordt vanaf een webserver naar een webbrowser verzonden wanneer u een website bezoekt, en het wordt daarna door de browser opgeslagen. De desbetreffende ID wordt vervolgens teruggezonden telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies bevatten geen gegevens op basis waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het is echter mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen, koppelen aan de gegevens die in de cookies zijn opgeslagen, en koppelen aan deze ontvangen gegevens.

Wij gebruiken de informatie die wij verkrijgen over uw gebruik van de cookies voor de volgende doeleinden:

Wanneer u artikelen toevoegt aan uw bestelformulier, maar vervolgens besluit bij uw bezoek niets aan te schaffen, slaan wij het referentienummer van het bestelformulier in een cookie op, om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, zodat u het formulier bij uw volgende bezoek weer kunt opvragen.

Is het veilig cookies in te schakelen?

Ja. Cookies zijn slechts korte datastrings die op zichzelf geen bewerkingen kunnen uitvoeren. Hertlease adviseren u dat u de webbrowsers toestaat cookies van onze website te accepteren.

Hoe kan ik mijn instellingen voor cookies aanpassen?

Om cookies in te schakelen, volgt u onderstaande instructies die gelden voor uw specifieke browser.

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Welk type cookies worden op de Hertlease-websites gebruikt?

U kunt voor uw browser instellen dat geen cookies worden geaccepteerd (meer informatie hierover vindt u in de helptekst van uw browser). Realiseer u echter dat, indien u dit doet, bepaalde gepersonaliseerde functies van onze website niet langer voor u beschikbaar zijn.

Wij gebruiken drie typen cookies:

Sessiecookies – dit zijn tijdelijke bestanden die alleen worden geactiveerd tijdens uw bezoek (sessie) aan onze website. Normaliter wist uw browser deze cookies zodra u de browser afsluit.

Permanente cookies – deze bestanden zijn actief na het afsluiten van de browsersessie (bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op een website en hiernaar later terugkeert en de website opnieuw bezoekt, heeft de website geleerd wie u bent en wordt een bijbehorend welkomstbericht weergegeven). Dit wordt mogelijk gemaakt door permanente cookies.  

Cookies van derden – wanneer u onze website gebruikt, kunnen er cookies van derden naar u worden verzonden. Indien u een website met embedded content bezoekt, bijv. YouTube-video’s, kunnen deze websites cookies naar u verzenden. Distrelec controleert de instellingen van dergelijke cookies niet. We adviseren u op de websites van dergelijke externe providers om meer informatie over deze cookies te vragen en te zoeken naar de desbetreffende opties voor het beheer ervan.

Cookie-instellingen

U vindt meer informatie over het gebruik van cookies op website op www.allaboutcookies.org

Cookies blokkeren

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om cookies te blokkeren. Een voorbeeld hiervan is:

Het blokkeren van alle cookies heeft echter een nadelig effect op de bruikbaarheid van veel websites.

Cookies verwijderen

U kunt natuurlijk ook cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen.p>

Geef nu aan dat u dit niet toestaat

Op deze website wordt zogenoemde re-targeting technologie gebruikt om geanonimiseerde informatie te verzamelen en op te slaan over het surfgedrag van de websitezoeker. Deze gegevens worden op uw computer opgeslagen in zogenoemde “cookie”-tekstbestanden. Deze technologie maakt voor het analyseren van het surfgedrag gebruik van een algoritme en er kunnen vervolgens gerichte productaanbevelingen als op interesse gebaseerde advertentiebanners worden weergegeven op andere websites (ook wel publishers genoemd). Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het aanbod te verbeteren. De gegevens worden niet anderszins gebruikt of overgedragen aan derden.

Embedden van plug-ins van social media

Op onze website worden plug-ins van de social media Facebook, Google enz. gebruikt. Onze internetsite toont dus een knop “+ 1” of “f” of “Duim omhoog”. Dit zijn aanbiedingen van de Amerikaanse bedrijven Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) en Facebook Inc. ( 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA).

Alleen wanneer u klikt op de knop “+ 1” of “f” of “Duim omhoog” brengt uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van Facebook of Google. De inhoud van de knop “+ 1” of “f” of “Duim omhoog” wordt dan door Google of Facebook direct doorgegeven aan uw browser en door die browser opgenomen in de website. Wij hebben dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google of Facebook met de knop verzamelt.

Op hun internetpagina’s tonen Facebook en Google (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) uitgebreide informatie over omvang, type, doel en verdere verwerking van uw gegevens en uw rechten met betrekking tot bescherming van uw privacy.

Wanneer u zich de eerste keer afmeldt bij de pagina’s van uw sociale netwerk (Facebook en Google +) en de ingestelde cookies verwijdert, kunt u voorkomen dat Facebook en Google tijdens uw bezoek aan onze website gegevens over u verzamelen.

Spam-/DDOS-beveiliging

Voor beveiliging tegen spam en DDOS-aanvallen op onze website wordt Google reCAPTCHA gebruikt. Deze service analyseert uw gedrag op de website, de configuratie van uw computer (inclusief eventuele Google-cookies die al zijn geïnstalleerd) en uw IP-adres, om te bepalen of u een echte of kwaadwillende gebruiker bent. Wanneer er een probleem wordt ontdekt, dient u aan te tonen dat u geen robot bent, om bepaalde taken te kunnen voltooien. Bijvoorbeeld bij het indienen van een formulier.

Deze informatie wordt direct tussen uw computer en de servers van Google in Europa en de Verenigde staten uitgewisseld. Wij hebben daardoor geen invloed op de omvang van de informatie die zij verzamelen, noch waar deze informatie later voor wordt gebruikt.

Google reCAPTCHA is een service die wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor meer informatie over de omvang, het type en de verdere verwerking van uw gegevens en over informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen, verwijzen wij naar het privacybeleid (https://www.google.com/policies/privacy/) en de servicevoorwaarden (https://www.google.com/policies/terms/) van Google.

Vragen en opmerkingen

Krachtens Belgisch recht hebt u het recht om gratis informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen en, indien van toepassing, hebt u het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Als u nog vragen hebt over gegevensbescherming, ons een verzoek om informatie wilt sturen, of ons wilt laten weten dat uw gegevens moeten worden verwijderd, dan kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Hertlease

Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever

T +32 2 669 51 51
info@hertlease.be
www.hertlease.be


Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens, d.w.z. mijn voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en mijn reactie- en aankoopgedrag worden verwerkt door Hertlease en worden doorgegeven aan dochterondernemingen van Hertlease om u per post, e-mail of telefonisch informatie en nieuwsbrieven te kunnen doen toekomen over aanbiedingen en events.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij beschermen daarbij ook uw zelfbeschikkingsrecht op informatie en waarborgen uw privacy.

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de relatie met u als klant. Wij zullen uw persoonlijke gegeven niet aan derden verkopen, lenen of anderszins overdragen. U kunt te allen tijde informatie opvragen met betrekking tot de over u opgeslagen gegevens, of verzoeken om deze te laten verwijderen.